BAARHUISJES  

 Harkema (Fr)
 Over de geschiedenis is weinig bekend. alleen het bestek uit 1920 is bewaard. Op 25 maart 1943 werd het oude klokje door de Duitse bezetter gevorderd. De begrafenisvereniging Memento Mori Harkema heeft het baarhuis in oktober 1997 laten restaureren aan de hand van een oude foto die de toestand van voor de Tweede Wereldoorlog weergaf. De bouwstijl is circa 10 jaar na Surhuisterveen: Amsterdamse school. Het is met riet gedekt, in het midden staat een met riet gedekt Anton Pieck klokkentorentje met kleine luidklok.

 

 

Surhuisterveen (Fr)
 In Surhuisterveen op de begraafplaats aan de Vierhuisterweg staat ook een baarhuis met een klokkenstoeltje. Het geheel is met riet gedekt en een fraai voorbeeld van Jugendstil in deze regio. Het rechthoekige terrein is omringd door fraaie beuken. In 1908 lieten de kerkvoog
den van de Hervormde Kerk dit geheel ontwerpen door architectenbureau A. Velding uit Buitenpost. De stilistische eenheid tussen het baarhuis en toegangshek maken het aannemelijk dat ook het hek door Velding is ontworpen. Het opengewerkte torentje in het baarhuis maakt de constructie van het klokkenstoelejte zichtbaar.

 


Eesveen (Overijssel)
 

    

Ook op de begraafplaats De Ypenhof, Eesveenseweg te Eesveen (gem. Steenwijkerland) staat een baarhuisje met kleine klokkentoren.

In Kollum (Friesland) op de algemene begraafplaats staat bij de aula een stalen bouwsel met een schuin dak waaronder een kleine luidklok hangt