EXCURSIE OP ZATERDAG 6 JUNI 2009

Om 10.00 uur vertrokken we vanuit Heerenveen richting Hoornsterzwaag naar het Kerkje uit 1621. Naast het kerkje werd in 2007 een nieuwe houten klokkenstoel gebouwd ter vervanging van de in 1972 gesloopte betonnen klokkenstoel. De oorspronkelijke klok kwam terug uit de klokkenstoel van Mildam, waar de klokkenstoel op dit moment zonder klok is.

.

Vervolgens ging de reis naar Donkerbroek waar de kap van de dubbele klokkenstoel recent is gerestaureerd en  van stijlvolle pirons werd voorzien. De kerk is enkele jaren geleden inwendig gerestaureerd en heeft een bijzonder historisch orgel. Naast de klanken van de beide oude klokken werd ook het orgel bespeeld. 

.

In Haulerwijk werd in 2008 een nieuwe klokkenstoel gebouwd op de fraaie begraafplaats Eikenhof. De klok werd geschonken door een particulier. Deze ambachtelijk en in traditionele stijl gebouwde stoel staat op een verhoging en wordt dagelijks om 12.00 uur geluid.

.

Na de koffietafel in het gebouw bij de Hervormde kerk van Haulerwijk gingen we verder naar Drachtstercompagnie. Onderweg passeerden we Bakkeveen en konden daar de vernieuwde klokkenstoel op het kerkhof bekijken en beluisteren. Dit exemplaar benadert de oorspronkelijke vorm van klokkenstoelen met een fraai klinkend klokje. 

.

In Drachtstercompagnie brandde in 1972 de Hervormde Kerk af en kon er niet meer bij begrafenissen worden geluid. Door samenwerking tussen bewoners, ‘dorpsbelang’ en de begrafenisvereniging kwam er een nieuwe klokkenstoel met een ‘op toon gegoten’ klok die in 2004 gegoten werd bij klokkengieterij Reiderland in het Groningse Beerta.
In het gebouwtje naast het kerkhof was er gelegenheid voor het drinken van de middagthee (koffie) met oranjekoek.

.

Het baarhuis met ingebouwde klokkenstoel op de begraafplaats van Surhuisterveen vormt een verrassende verschijning met de witte muren en vloeiende lijnen in Jugendstil-stijl.
Het baarhuis te Harkema lijkt welhaast het tegengestelde met de karakteristieke strakke lijnen die de stijl van de Amsterdamse School verraden.
.

Hek van de begraafplaats Surhuisterveen

De eenvoudige klokkenstoel te Rottevalle wordt ook omringd door een entourage in de stijl van de Amsterdamse School. In de karakteristieke Van Bergenklok uit Heiligerlee hangt nog de kenmerkende klepel waarmee Andries Heeres van Bergen al zijn klokken uitrustte.

 

.

Rottevalle

We besloten de excursie in Opeinde. Na ons vorige bezoek in 2002 is deze forse dubbele stoel grondig gerestaureerd en werd de klokophanging vernieuwd. Beide klokken hangen aan nieuwe rechte luidassen en luiden nu weer met ‘vliegende klepel’.

Om circa 17.45 uur werden de deelnemers bij het station in Heerenveen afgezet.