HISTORISCHE KLOKKENSTOELEN IN NEDERLAND 
 

Historische klokkenstoelen kunnen in onderstaande categorieŰn worden onderverdeeld:

Klokkenstoelen met een afdak die zijn gebouwd naar traditioneel model en waarvan de stoel en/of de klok dateert van vˇˇr de klokkenvordering in 1943 met de Ĺoorspronkelijkeĺ vooroorlogse klok. 
Deze vallen in categorie H 1.

Klokkenstoelen met een afdak die zijn gebouwd naar traditioneel model en waarvan de stoel en/of de klok vˇˇr de klokkenvordering in 1943 dateert, maar met een vervangende klok voor de klok die verloren ging (meestal in de Tweede Wereldoorlog of daarna). 
Deze vallen in categorie H 2.

Nieuwgebouwde klokkenstoelen op een historische locatie als voortzetting van een traditie zoals in Bantega, Dijken en Sonnega. 
Deze vallen in categorie H 3.

Nieuwe klokkenstoelen op een nieuwe locatie met een historische klok, bijvoorbeeld Grosthuizen, Middelie en Veenhuizen. 
Deze vallen in categorie H 4. 
Nieuwe klokkenstoelen met een nieuwe klok zijn geen historische klokkenstoelen ook al zijn ze soms ambachtelijk gebouwd naar traditioneel model.

Veel historische klokkenstoelen zijn rijksmonument en staan geregistreerd in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze dienst is verantwoordelijk voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van archeologische waarden, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen. Bij restauratie moet altijd contact worden opgenomen met deze dienst.
Niet alle historische klokkenstoelen zijn automatisch monument. De eigenaar moet dit aanvragen bij het Rijk. Ook een gemeente of een provinciale overheid kan een klokkenstoel als monument erkennen, maar daarmee wordt deze nog geen rijksmonument.
 

PLAATS Provincie Postcode Type stoel Gietjaar klok Categorie
Akmarijp Friesland 8541 AB helmdak 1545 H 1
(Oud) Appelscha Friesland  8426 BL schilddak 1435 H 1
Bantega Friesland 8538 RC helmdak 1948 H 3
Beetsterzwaag Friesland 9244 CL schilddak 1822 H 1
Bergeijk N.Brabant 5571 CC klokhuis 1367 H 1
Boijl Friesland  8392 NK zadeldak 1399 H 1
Broek Friesland 8512 AB helmdak 1600 H 1
Brongerga Friesland 8453 JH zadeldak 13e eeuw H 1
Buweklooster Friesland 9289 KA schilddak 1760 H 1
De Knipe Friesland 8456 GH zadeldak 13e eeuw H 1
De Wilp Groningen  9367 PD schilddak 1949 H 2
Dijken Friesland  8528 DT helmdak 1949 H 3
Doniaga Friesland 8516 DB helmdak 1460 H 1
Donkerbroek Friesland  8435 WG schilddak 14e eeuw/1520 H 1
Eesterga Friesland 8534 WB helmdak 1617 H 1 
Elsloo Friesland  8424 PM schilddak 15e eeuw/1954 H 1
Enkhuizen N.Holland 1601 AM klokhuis 16e eeuw/1657 H 1
Fochteloo Friesland  8428 HC schilddak 14e eeuw (2x) H 1
Follega Friesland 8533 WG helmdak 1596 H 1
Gersloot Friesland  8457 CC zadeldak 14e eeuw/1618 H1
Giethoorn Overijssel  8355 AK zadeldak 1950 H 1 
Go´ngarijp Friesland 8511 AE helmdak 1527 H 1
Greonterp Friesland 8658 LK klokhuis ca. 1465 H 1
Grosthuizen N.Holland  1633 EP modern 1664 H 4
Hartwerd Friesland 8741 KB klokhuis 13e eeuw/1949 H 2
Hemrik Friesland 8409 JH schilddak 1495 H 1
Hinnaard Friesland 8844 KS klokhuis 14e eeuw H 1
Hoornsterzwaag Friesland 8412 SR schilddak 1688 H 3
Idzega Friesland  8612 JJ zadeldak 1949 H 2
IJhorst Overijssel  7955 AA piramidedak 1947 H 2
Indijk Friesland  8553 MP helmdak 14e eeuw H 1
Katlijk Friesland 8455 JT zadeldak 1952 2x H 2 
Kortehemmen Friesland 9211 TV schilddak 1750 H 1
Langedijke Friesland  8425 SL schilddak 14e eeuw H 1
Legemeer Friesland 8528 DT helmdak 1948 H 2
LoŰnga Friesland  8631 SL zadeldak 1950 H 2
Luinjeberd Friesland  8459 BR zadeldak 1538/1645 H 1
Middelie N.Holland  1472 GT piramidedak 1670 H 4
Mildam Friesland 8454 KB zadeldak 1688 H 2
Mirns Friesland  8573 WP schilddak 1954 H 2
Nes-Boarnsterhim Friesland 8494 NN helmdak 1950 H 2
Nieuweschoot Friesland 8452 LA zadeldak 1986 H 2
Nijeberkoop Friesland 8422 DH zadeldak 1948 H 2
Nijeholtwolde Friesland 8488 GN helmdak 1947 H 2
Nijelamer Friesland 8487 GK helmdak 1599 H 1
Oldekerk Groningen 9821 TD afwijkend 1948 H 2
Oldeouwer Friesland 8515 CP helmdak 1952 H 2
Ommen Overijssel 7731 CS klokhuis 1517 2x H 1
Oosterwolde Friesland  8431 LX schilddak 1936/1948 H 1
Opeinde Friesland 9218 PA schilddak 1949 2x H 2
Oudehorne Friesland 8413 NK zadeldak 1949 2x H 2
Ouwster Nijega Friesland 8514 CN helmdak 1340 H 1
Rotstergaast Friesland 8462 TE helmdak 1950 H 2
Rottum Friesland 8461 LE zadeldak 1443 H 1
Ruigahuizen Friesland 8564 HC helmdak 1928 H 2
Skarl Friesland 8721 EX helmdak 1903 H 2
Smallebrugge Friesland 8552 MN zadeldak 1617 H 1
Sneek Friesland  8601 EE klokhuis 1543/1466 H 1
Snikzwaag Friesland 8505 AA helmdak 1787 H 1
Solwerd Groningen 9901 BA piramidedak 1948 H 2
Sonnega Friesland 8478 HB helmdak 1989 H 3
Spanga Friesland 8482 KL helmdak 1949 H 2
Teroele Friesland 8524 DK helmdak 1614 H 1
Tijnje Friesland  8406 EE afwijkend 1952 H 2
Ureterp Friesland 9247 TR schilddak 1948 (2x) H 2
Veenhuizen N.Holland  1704 DG zadeldak 1460 H 4
Wanneperveen Overijssel 7946 LN piramidedak 1767 H 1
Wapserveen Drenthe  8351 HA piramidedak 1948 H 2
Wijnjewoude Friesland  9241 HH schilddak 1948 (3x) H 2
Ypecolsga Friesland  8554 RD helmdak 1664 (2x) H 1