Wij werken aan een nieuwe website van de klokkenstoelen

De Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen is opgericht op 20 februari 1975.

Doelstelling 
Het bevorderen van restauratie en onderhoud van de historisch vrijstaande klokkenstoelen met een eigen dak om deze als cultureel erfgoed te bewaren. Klokkenstoelen in kerktorens vallen buiten de doelstelling van de Stichting en komen niet in aanmerking voor een financiŽle bijdrage.

De Stichting adviseert eigenaren bij restauratie en/of onderhoud van klokkenstoelen als er een verzoek van de eigenaar bij het bestuur binnenkomt.
De Stichting ontvangt haar financiŽle middelen via donateurs, giften of schenkingen.
Het bestuur van de Stichting doet dit werk geheel op vrijwillige basis.

FinanciŽle bijdrage
Bij restauratie kan (naast bijdragen van Rijk en Provincie) ook een beroep worden gedaan op de Stichting voor een financiŽle bijdrage.
In het nieuwe financiŽle beleid voor toekenning van subsidies kunnen eigenaren van klokkenstoelen die (nog) niet als historisch te boek staan, ůůk voor restauratiesubsidie in aanmerking komen.
De statuten van de Stichting hoeven daarvoor niet gewijzigd te worden.
De maximale bijdrage is 1000 euro voor eigenaren die donateur zijn van de Stichting. Voor eigenaren die geen donateur zijn, zal het bestuur de aanvraag per geval beoordelen.

Bij de toekenning van subsidies aan eigenaren van historische klokkenstoelen wordt onderscheid gemaakt tussen donerende en niet-donerende eigenaren:
** De maximale financiŽle bijdrage bij een historische klokkenstoel voor een eigenaar die donateur is van onze Stichting bedraagt 2000 euro.
** De maximale financiŽle bijdrage bij een historische klokkenstoel waarvan de eigenaar gťťn donateur is van onze Stichting bedraagt 1000 euro.

Subsidiebedragen worden door de Stichting pas uitgekeerd op het moment dat de restauratie is voltooid.

Klokkenstoelen kunnen in bezit zijn van o.a.:
   - een burgerlijke gemeente
   - een kerkelijke gemeente
   - een begrafenisvereniging
   - een particulier
   - een plaatselijke stichting of
   - de Stichting Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen heeft zelf geen klokkenstoelen. 

Secretariaat van de Stichting: Hottingastate 47, 8926 PV Leeuwarden

Gironummer 3356540,
t.n.v. penningmeester SRHK
A.H.G. Fokkerstraat 14, 3555 BD Utrecht of:


Adres voor internetbankieren: St Rest Hulpfonds Utrecht